100 kilometrów na 100-lecie Niepodległości Polski

W niedzielę 16.09.2018 r. wyruszyliśmy na trasę Rajdu Rowerowego po terenach Powiatu Polickiego pod hasłem: "100 kilometrów na 100-lecie Niepodległości Polski". Spotkanie uczestników rajdu pod pomnikiem św. Jana Pawła II wyznaczono już na godz. 09.00 gdzie nastąpiło uroczyste rozpoczęcie rajdu z udziałem Burmistrza Polic Władysława Diakuna jego Zastępcy Jakuba Pisańskiego i blisko siedemdziesięciu amatorów rowerowych wędrówek.


Pierwszą ważną miejscowością na trasie była Niekłończyca, gdzie na pl. Niepodległości nastąpiło zapalenie zniczy pod Głazem Jubileuszu Niepodległości 1918-2018.


Potem odwiedziliśmy Uniemyśl aby pokazać wszystkim "rowerową" "Wizytówkę Sołectwa".


Dalsza nasza trasa prowadziła urokliwymi zakątkami i leśnymi drogami Puszczy Wkrzańskiej.


Wreszcie dotarliśmy do Zalesia gdzie Placu Rekreacyjnym Nadleśnictwa Trzebież był dłuższy odpoczynek z posiłek turystycznym serwowanym przez "Cafe Pit and Rock".


Po odpoczynku udaliśmy się do Trzeszczyna, gdzie pod pomnikiem martyrologii więźniów hitlerowskich obozów II wojny św. zapalono znicze.


Dalsza trasa prowadziła do Polic, do Parku Solidarności, gdzie pod głazem poświęconym Józefowi Piłsudskiemu przedstawiciele władz Gminy Police, Powiatu Polickiego i Klubu "Sama Rama" - organizatorów imprezy złożyły wiązanki kwiatów.


Tu ze względu na dużą ilość uczestników rajdu nastąpił podział na dwie grupy. Jedna grupa pojechała trasą przez Mścięcino i dalej do Przęsocina, a druga przez Siedlice i dalej duktami leśnymi pod przesąciński kościół gdzie wyznaczona była meta rajdu.


Po krótkiej toalecie udaliśmy się do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP, gdzie uczestniczyliśmy w Mszy św. związanej ze Świętem Dziękczynienia, którą celebrował ks. kan. Adam Bocheński.


Potem mieszkańcy z zaproszeni goście oraz uczestnicy rajdu do udziału w Gminnych Dożynkach 2018. Imprezę dożynkową otworzył Burmistrz Władysław Diakun, Starosta Policki Andrzej Bednarek i Sołtys Zofia Hlek.


Potem przyszedł czas na poczęstunek - grochówka z wojskowej kuchni, pieczone kiełbaski i inne. Imprezę swoim śpiewem uświetnił zespół Balbiny. Były też przejażdżki na konikach, prowadzone przez instruktorki Rancho "Podkowa" Kingi Wielowskiej. Całości imprezy i tej na rowerach, i tej na przesącińskim placu towarzyszyła piękna pogoda.(wgaw)
(micolski)
(lech)
(agnieszka)
(grażyna)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License