5 lat Polickiego Klubu Cyklistów "Sama Rama"

10 grudnia 2004 roku Uchwałą Walnego Zebrania został powołany do życia Policki Klub Cyklistów "Sama Rama". Był to efekt brutalnie przerwanej 30-letniej działalności Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK "Sami Swoi" Police. Uznano wówczas, że priorytetem w zakresie turystyki kwalifikowanej w naszym mieście będzie turystyka piesza. Takie rozwiązanie nie podobało się polickim cyklistom stąd powołanie "Samej Ramy". W zebraniu założycielskim uczestniczyło 30 osób - amatorów turystyki rowerowej. Po wyborze Zarządu, na którego czele stanął Wiesław Gaweł oraz zaprzyjaźnieni działacze kontynuowano wcześniej rozpoczęty program.

        Już kilka dni później organizowano kolejny rajd "Mikołaj Zwierzętom". Po nim przyszły następne imprezy i w ciągu tych pięciu lat "Sama Rama" zorganizowała lub wzięła udział w 231 różnego rodzaju wyprawach z 5356 uczestnikami, pokonując obrane trasy rowerami, pieszo czy autokarem.

       Do najpopularniejszych imprez należy zaliczyć: "Każdy Ptaszek ma Swój Daszek", kuligi "Śniegowisko", "Powitanie Wiosny", "Rodzinny Rajd Rowerowy", "Dzień Ziemi", kajakiem "Do Doliny Dolnej Odry", "Rowerowe Dni Polic", "Mobilny bez Samochodu", "Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem Książęcego Rodu Gryfitów", "Sprzątanie Świata", "Szlakiem Pomników Jana Pawła II", rowerem "Do Rezerwatu Świdwie",  "Pieczenie Ziemniaka" czy "Mikołaj Zwierzętom".

           W sobotę 28 listopada 2009 r. w polickim MOK-u odbyło się uroczyste podsumowanie tej 5-letniej działalności. Z zaprezentowanego sprawozdania wynikało, że "Sama Rama" od jej powołania działa pod egidą Stowarzyszenia Ekologicznego "Łarpia" w Policach i poprzez działalność krajoznawczo-edukacyjną wspiera to Stowarzyszenie. Klub pracuje jako jednostka społeczna non-profit, co jest wynikiem dobrej woli jego członków, którzy działając przeznaczają własny czas i środki finansowe.

1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
5.JPG
6.JPG

           Cykliści posiadają pięcioosobowy Zarząd, który obecnie działa w składzie: Wiesław Gaweł, Małgorzata Najmark, Bogusława Nowicka, Dariusz Nowicki i Zbigniew Zazula. Działalność klubowa prowadzona jest w oparciu o plan pracy na dany rok, który jest wzbogacany o imprezy obce, tzn.  organizowane przez m.in. Cedyński lub Chojeński Klub Rowerowy, Klub Kolarski "Jantarowe Szlaki" Szczecin, ADFC "Oderhaff" Eggesin czy inne.

7.JPG
9.JPG
10.JPG

           Klub oprócz  organizowania imprez prowadzi coniedzielne wyprawy "Rowerem w Nieznane" w trakcie których poznawane są walory krajoznawcze w strefie przygranicznej zarówno po polskiej jak i niemieckiej stronie. Wypady rowerowe na stronę niemiecką to również dowód  współpracy z Natur und Leben Am Stettiner Haff a organizowanie imprez w strefie przygranicznej pozwala brać w nich udział większego grona uczestników. Przykładem jest choćby Święto Rezerwatu w Blankensee Altwarpie czy w roku obecnym w Grambinie.

           Warto wspomnieć o wycieczkach zagranicznych naszych członków  do Portugalii, Hiszpanii, Węgier, Chorwacji, Turcji, Egiptu czy Tunezji, a także o rajdzie międzynarodowym szlakiem Nysa-Odra. Prowadzona kronika działalności klubowej oraz wydawany jest "Biuletyn Informacyjny" (ukazało się już 55 numerów). Klub doczekał się swojej strony internetowej: www.samarama.wikidot.com.pl.

           Zdaniem Zarządu Klubu W ciągu tych pięciu lat najaktywniejszą działalność na rzecz klubu prowadzili: Darek Nowicki, Zbigniew Zazula, Małgorzata Najmark, Jerzy Król, Urszula Kołodziejska, Bogusława Nowicka, Grażyna Krupowies, Barbara Wicher, Małgorzata Witukiewicz, Jadwiga Wilczyńska, Stanisław Grzanka, Jerzy Szczęsny, Aleksander Doba, Małgorzata i Leszek Gucz, Andżelika i Michał Olszewscy czy Dorota i Mirek Wojtyś a także wielu innych.

11.JPG
12.JPG
13.JPG
14.JPG

          Klub działa bez stałego wsparcia finansowego. Korzysta z doraźnej pomocy rzeczowej Gminy Police (Wydział Promocji i Informacji, Wydział Oświaty) oraz Wydziałów Promocji oraz Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach czy Zakładów Chemicznych "Police" SA.

          Jubileuszowe podsumowanie w MOK-u było też okazją wyróżnienia pucharami i upominkami rzeczowymi najbardziej aktywnych cyklistów. Część oficjalna spotkania członków "Samej Ramy" i zaproszonych gości z zaprzyjaźnionych Klubów "Jantarowe Szlaki" ze Szczecina i Cedyńskiego Klubu Rowerowego została zakończona pokazem multimedialnym obrazującym przekrój 5-letniej działalności "Samej Ramy".

           Po tej części uczestnicy imprezy spotkali się w kawiarni Art Cafe by tu uczestniczyć w Wieczorze Andrzejkowym. Było lanie wosku, wróżby i inne zwyczaje związane z patronem tego święta. Przy muzyce i tańcach  jubileusz  pięciolecia klubu przeszedł do historii.

15.JPG
16.JPG
17.JPG
18.JPG
19.JPG

Niebawem działacze "Samej Ramy" zaproszą wszystkich do dorocznej akcji "Mikołaj Zwierzętom" czyli do budowania karmników dla ptaków i wykładania karmy dla zwierząt w lesie w nadchodzącym okresie zimowym.

(wig)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License