Betlejemskie Światełko Pokoju

17 grudnia 2009 r. zostaliśmy zaproszeni przez 28 Szczep Ognia ZHP w Policach na uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju.

Coroczną, harcerską akcję przekazywania symbolicznego ognia przed Świętami Bożego Narodzenia zapoczątkowały w 1986 roku Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi w niej skautów, akcja obejmuje prawie całą Europę. Światło co roku przywożone jest z Betlejem, z Groty Narodzenia Chrystusa do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu. Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei - tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.

1.JPG

W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach. Następnie, po uroczystej mszy świętej odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, zlokalizowanej na terenie Schroniska "Głodówka", światło trafia do wszystkich drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców wsi i miast.

Tęgi mróz nie odstraszył polickich harcerzy pod kierunkiem dr Krystyny Czerwińskiej przed wieczornym spotkaniem pod pomnikiem Jana Pawła II. Na spotkanie przybył również Starosta Policki Leszek Guździoł, ksiądz dziekan Waldemar Gasztkowski a także Komendant Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP Elżbieta Chudzik oraz grupa mieszkańców Polic, którym mróz wcale nie przeszkadzał.

Po przedstawieniu genezy akcji stworzono harcerski krąg, zaśpiewano jedną z piosenek po czym odpalano lampki, pochodnie a nawet świece usiłując donieść ogień Światełka Pokoju do swoich domów.


(wig)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License