Buk

Nazwa Buk została nadana przez Komisję ds. Nazewnictwa z fonetycznie słyszanego niemieckiego Boken (używana do 1284 r.) i równa jest wyrazowi pospolitemu buk. XIII wieczna nazwa Bock to określenie kozła, tryka - co pozwala przypuszczać, że funkcjonowała tu w tym czasie hodowla zarodowa owiec.

10.jpg

Wieś założona w typie wielodrożnicy z dwiema drogami głównymi przecinającymi się w centrum osady, od zarania dziejów miała charakter rolniczy, potwierdzają to badania archeologiczne. W trakcie prac wykopaliskowych natrafiono na ślady domu konstrukcji słupowej w kształcie nieregularnego prostokąta o pow. 17 m kwad. z młodszej epoki brązu. Obok domu znaleziono skarb z 50 przedmiotami z epoki brązu m.in. sierp do zbioru zbóż. Odkryto też grobowiec, gdzie kości znajdowały się w skrzyni kamiennej obok dwóch naczyń i trzech innych przedmiotów z brązu. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1284 roku, z której wynika, że Buk był wsią, w której przy kościele mieściła się siedziba proboszcza, a później pastora, co świadczyło o systemie kościelnej własności tej osady. Potwierdza to akt nadania przez księcia Bogusława IV sześć prętów w wiosce Buk kościołowi Panny Marii w Szczecinie. Jednocześnie Buk był lennem rycerzy Hohenholz panującym na zamku w Klempenow (ob. Niemcy). W latach 1716 - 1753 dobra te podlegały margrabiemu Grzegorzowi IX, zwanemu Eickstedt, a po jego śmierci jego potomkom. Dokumenty wskazują, że jeszcze w 1806 roku właścicielem Buku byli Eickstedtowie. Nierozpoznane są losy wioski w terminie późniejszym, prawdopodobnie jednak jak szereg jej podobnych w tej okolicy uległa rozdrobnieniu i podziałowi pomiędzy średnio zamożnych właścicieli ziemskich.

- w centrum wsi zachował się kościół murowany p.w. św. Antoniego (z Padwy, nazwa nadana 13 lipca 1960 r.) z II połowy XIII wieku, z czternastowieczną wieżą z wmurowaną kulą kamienną. Przebudowany został w XVI stuleciu i później w 1846 roku, a następnie odnowiony w 1963 r. Budowla nawy składa się z 26, a zakrystia z 8 warstw ciosów granitowych. Na szczycie ściany wschodniej znajduje się siedem piramidalnie ustawionych blend. Ołtarz z kazalnicą oraz dwa epitafia z XVIII w. stanowią skromny wystrój tego kościoła. Z dawnego wyposażenia zachował się obraz "Męczeństwośw. Piotra" z XVI w., który w 1850 roku został ofiarowany kościołowi przez tamtejszego właściciela majątku. Obraz ten znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie, gdzie w 1953 roku został poddany gruntownej konserwacji. Ponadto znajduje się tu drewniane epitafium poświecone kapitanowi Teofilowi Michaelisowi z 1709 r. i epitafium z piaskowca wykonane w 1739 r. Cała budowla kościelna otoczona jest murem cmentarnym z bramkami z XVI wieku.

1.jpg
1a.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg

- w północnej części wsi znajduje się klasycystyczny dwór z przełomu XIX i XX wieku, kryty dachem naczółkowym z lukarnami.

- w dawnym parku rośnie kilka starych kasztanowców zwyczajnych i czerwonych oraz klony, wiązy, żywotniki zachodnie i świerki kłujące.

- 0,8 km od centrum wsi, przy drodze do Łęg znajdują się dwa głazy granitowe, koloru szarego, o wymiarach 3,5 m na 0,5 m oraz 3,0 m na 0,5 m.

- 0,8 km od centrum wsi w kier. płn.-zach. znajdują się dwa głazy narzutowe, granitowe, koloru szarego , o wymiarach 4,5 m na 0,6 m oraz 4,0 m na 0,5 m.

- 1,2 km od centrum wsi (za silosem kiszonki) znajdują się dwa głazy o wymiarach: 3,0 m na 0,7 m - sejnit, szary oraz 3,6 m na 0,7 m - granit, szary, drobnoziarnisty.

- 1,6 km od centrum wsi (na wzniesieniu) znajduje się głaz granitowy o wymiarach: 5,2 m na 1,0 m - różowy, gruboziarnisty.

- 1,1 km w kier. płn.-zach. od centrum wsi (100 m od drogi do Dobieszczyna) - na powierzchni 100 m kw. znajduje się 21 głazów o obwodzie 2,5 do 4,7 m , oraz wys. do 1,0 m, granity, różowe, różnoziarniste. Jest to częściowo sztuczne nagromadzenie głazów powstałe w wyniku oczyszczania pól.

- 0,8 km w kier. zach. od granic wsi w roku 1996 otwarto piesze przejście graniczne Buk - Blankensee.

(wig)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License