Daszek 2004

Akcja niesienia pomocy skrzydlatym mieszkańcom naszych miast i okolic była prowadzona od 1972 roku przez policki Oddział PTTK. Nieprzemyślane działania paru osób sprawiły, że dobrze działające ogniwo (ale podobno nielegalnie) zostało rozwiązane. Działacze nie widząc dla siebie miejsca w nowym "tworze" jaki nam zafundowano wstępują coraz liczniej w szeregi Stowarzyszenia "Łarpia". Korzystając z dobrej atmosfery i wspaniałego celu jakim jest oczyszczenie rzeki Łarpi, a także prowadzenie edukacji ekologicznej, promowanie kajakarstwa, żeglarstwa i wędkarstwa oraz działania na rzecz ochrony roślin i zwierząt działacze ci szybko przechodzą proces adaptacji.

1.JPG

Jedną z pierwszych form pracy na rzecz przybliżenia społeczeństwu Polic ich rzeki Łarpi było zorganizowanie w dniu 28 lutego 2004 roku imprezy edukacyjno - ekologicznej "Każdy Ptaszek ma Swój Daszek". Na miejsce zakończenia rajdu wybrano podwórze Rady Osiedla nr 2 gdzie wspólnie z PKC "Sama Rama", Polickim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, przy wsparciu Wydziału Oświaty i Kultury U.G. a także Wydziału Ochrony Środowiska zorganizowano zakończenie imprezy. Zgodnie z regulaminem każda startująca w rajdzie ekipa miała wykonać przynajmniej po jednej budce lęgowej.

2.JPG
3.JPG
4.JPG

Dzieci i młodzież stanęły na wysokości zadania. Ogółem wykonano i dostarczono na metę przy ul. Konopnickiej 2 aż 21 ptasich domków. Redaktor Barbara Frankowska, ornitolog Przemysław Zyska i inżynier nadzoru leśnego Jerzy Walkowiak ocenili wykonanie i przydatność domków, które lada dzień mają zasiedlić ptaki. Ich zdaniem do najlepszych należy zaliczyć prace wykonane przez wychowanków PSOUU - Klub "Sasanka" i członków PTOnZ oraz Patryka Krawczyka z SP 8 i Aliny Sidor z SP 3. Najwięcej budek (7 sztuk) wykonała młodzież pod kierunkiem Anety Gawrońskiej ze Szkoły Podstawowej nr 3 - wieloletniej uczestniczki podobnych imprez.

5.JPG
6.JPG

Po nagrodzeniu najlepszych budowniczych część domków strażacy z OSP Police wspólnie z młodzieżą zawiesili na drzewach rosnących wzdłuż Łarpi. Pozostałe budki pojechały do Rezerwatu Ornitologicznego "Świdwie". W ocenie leśników i ornitologów nie jest wskazane zbyt duże skupisko lęgowisk w jednym miejscu gdyż będzie dochodzić do konfliktów w ptasim środowisku. Swoje domki w rezerwacie i to prawdopodobnie już zasiedlone dzieci będą mogły zobaczyć w maju, w trakcie jednej z wypraw rowerowych jakie PKC "Sama Rama" będzie organizować w tym czasie.

7.JPG

Po powrocie wszystkich uczestników rajdu uraczono kiełbasą upieczoną na wielkim grillu, gorącą herbatą i znaczkami okolicznościowymi. Opuszczająca metę rajdu ponad 150 osobowa rzesza dzieci i młodzieży z polickich szkół, gimnazjum i ośrodków specjalnej troski została zaproszona do udziału w kolejnej imprezie w kwietniu a organizowanej z okazji Dnia Ziemi. Celem tej imprezy będzie z kolei wyczyszczenie ze śmieci 5200 metrów obu brzegów rzeki Łarpii. Organizatorzy dziękują Nadleśnictwu Trzebież, Stacji Ornitologicznej "Świdwie", Stołówce przy SP 8 i TV "Presto" za współorganizację imprezy.


(wig)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License