Daszek 2008

Tegoroczna zima podobnie jak ta w 2005 r. płata figle nie tylko ludziom ale przede wszystkim przyrodzie. Zimę zobaczyliśmy tylko raz 13 stycznia, a potem ocieplenia sprawiły, że zarówno świat rośliny jak i zwierzęcy zaczął budzić się do życia. Tu i ówdzie podawane były sygnały, iż zwabione ciepłym styczniem do Europy z "ciepłych krajów" wyruszyły dzikie gęsi a nawet bociany. Nadchodzące ferie sprawiły, że dzieci i młodzież w tym roku nieco wcześniej przystąpiły do budowy nowych ptasich domków. Akcja tworzenia sztucznych "dziupli" dla skrzydlatych sprzymierzeńców prowadzona jest na terenie gminy Police od szeregu lat.

1.JPG
2.JPG

Podobnie jak w roku ubiegłym toczyła się pod hasłem "Każdy ptaszek ma swój daszek". W niedzielę 03 lutego 2008 r. dzieci i dorośli przynieśli nad brzeg rzeki Łarpi wykonane przez siebie budki lęgowe. Komisja pod przewodnictwem przedstawiciela Nadleśnictwa Trzebież inż. Ewy Goryniak oceniła wysoką przydatność wykonanych budek i wszystkim konstruktorom wręczono nagrody. Jak te budowle ocenią ptaki przekonamy się już niebawem. Z wieszaniem domków należy się chyba spieszyć, bo niektórzy działkowicze uczestniczący w imprezie twierdzili, że sikorki bogatki i sikorki modre już zaglądają do rozwieszonych w ubiegłych latach budek.

3.JPG
4.JPG

Dzięki aktywności działaczy polickiego Klubu Cyklistów "Sama Rama" wyczyszczono ubiegłoroczne lęgowiska a także zawieszono kolejne "ptasie mieszkanka" wykonane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 8, Rady Osiedla nr 5, i Stowarzyszenia Ekologicznego "Łarpia". Po zakończonej akcji wszyscy spotkali się przy ogrzewającym grillu, w którym upieczono kiełbaski i inne wiktuały.

5.JPG

Na zakończenie całej akcji związanej z wieszaniem budek wszyscy otrzymali pamiątkowe znaczki rajdowe. Organizatorzy - PKC "Sama Rama", S.E. "Łarpia", Rada Osiedla nr 5, Wydział Oświaty i Kultury UG oraz Nadleśnictwo Trzebież dziękują tym, którzy przyczynili się do realizacji tej ekologiczno edukacyjnej lekcji przyrody. Część budek powieszono nad rzeką Łarpią, a pozostałe leśnicy rozlokują na terenie Puszczy Wkrzańskiej w rejonie Leśniczówki Tatynia.


(wig)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License