Ferie z historią

W ramach współpracy zagranicznej polskich samorządów przedstawiciele PCK Sama Rama mogli wziąć udział w programie partnerskim "Comenius 2013".

1.png

Z tej okazji, na zaproszenie Stowarzyszenia Historycznego Volksgrenadier Division 549 udaliśmy się 8 lutego 2013 do siedziby Stowarzyszenia, do bunkra przy ul. Usługowej 1a w Policach. Tu też mogliśmy wziąć spotkaniu młodzieży szkół średnich z wielu krajów Europy z żołnierzami grupy rekonstrukcyjnej GRh 549.

2.JPG
3.JPG
4.JPG

Spotkanie poprowadził szef grupy Jarosław Hajdukiewicz, który wraz z kolegami zademonstrował wiele elementów uzbrojenia wojsk biorących udział w II wojnie św.

5.JPG
6.JPG

Młodzieży z Niemiec, Holandii, Turcji Bułgarii i Polski demonstrowano różne rodzaje umundurowania oraz ekwipunek osobisty żołnierza. Pokazano również wnętrze bunkra, który niebawem zostanie przekształcony w koszary. Uczestnicy programu Comenius prowadzeni przez przewodników ze Stowarzyszenia mogli zobaczyć też ruiny byłej fabryki benzyny syntetycznej Hydrierwerke.

7.JPG
8.JPG
9.JPG

Na zakończenie zademonstrowano zebranym ostatnie znaleziska członków Grupy Warownej Bastion z okresu I i II wojny św., w tym elementy pomnika z okresu I wojny św. ku czci żołnierzy-mieszkańców wsi Althagen (Brzózki) a znalezione latem 2012 r.

10.JPG
12.JPG
13.JPG

Wartość tej żywej lekcji historii wysoko ocenił opiekun grupy bułgarskiej, który stwierdził, że u nich takich formacji rekonstrukcyjnych nie ma. Po powrocie z ferii do kraju na pewno będzie zabiegał o ich powstanie.


(wgaw)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License