II Warsztaty w Rothenklempenow

Nasze Stowarzyszenie Ekologiczne "Łarpia" i PKC "Sama Rama" już od blisko roku uczestniczy w pracach Regionalnej Agendy 21 Zalewu Szczecińskiego. Agenda 21 została powołana 6 września 2002 roku w ramach współpracy marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i ministra ochrony środowiska Meklemburgii i Pomorza Przedniego.

1.JPG

Obejmuje ona wszystkie miasta i gminy po obu stronach granicy, mające przestrzenny, historyczny, kulturalny lub gospodarczy związek z Zalewem Szczecińskim. Regionalna Agenda Zalewu Szczecińskiego działa na rzecz regionu, jest ukierunkowana transgranicznie i zorientowana na zrównoważony rozwój. Realizacja wspomnianych celi jest możliwa tylko we współpracy z mieszkańcami regionu, instytucjami prywatnymi lub publicznymi, firmami, przedsiębiorstwami itp. Priorytetami merytorycznymi Agendy Zalewu Szczecińskiego jako Regionu Dwóch Narodów są działania na rzecz ochrony środowiska, np. edukacja ekologiczna, rozwój tzw. Miękkiej turystyki i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

2.JPG

Chcąc sprawnie realizować te idee przynajmniej dwa razy w roku odbywają się spotkania-warsztaty dla przedstawicieli Lokalnych Agend 21 przemiennie po obu stronach granicy. Poprzednio na konferencji 6 grudnia 2004 r. w Policach wypracowano diagnozę zastanej sytuacji. Kolejne, II warsztaty odbyły się 25 maja 2005 roku w Rothenklempenow. "Łarpia" i "Sama Rama" reprezentowane były tam przez pięć osób. W ramach spotkania dyskutowano o już zdobytych doświadczeniach oraz dziedzinach współpracy i wspólnym, lepszym wykorzystaniu istniejących zasobów. Upoważniono Biuro Agendy 21 do podjęcia starań w sprawie utworzenia przejść granicznych (rowerowo-pieszych) Dobieszczyn - Hintersee i Karszno - Rieth. Wysunięto też szereg postulatów, które mają stworzyć integrację społeczną regionu do 2015 roku; m.in. wszyscy aktorzy (przedstawiciele) mają władać językiem polskim i niemieckim, współpraca ma się odbywać bez utrudnień, informacja i prezentacja ofert (na zasadzie ulotek), powstać ma spójna i bogata oferta edukacyjna, wspólne świętowanie oraz zbudowanie tożsamości regionalnej Zalewu Szczecińskiego.

3.JPG

Konferencja została zakończona zwiedzaniem Rothenklempenow. Okazuje się, że w jej bogatej historii (powstała w XIII wieku z nadania książąt pomorskich rycerzowi von Eickstedt) znaleźć można i polskie akcenty. W trakcie wojen szwedzkich hetman Stefan Czarniecki wyzwolił wieś spod panowania Szwedów. Przy okazji warto odwiedzić tę ciekawą osadę.

Istnieją tu XIX wieczne zabudowania z kamienia polnego w formie szachulca (bardzo rzadka technika budowlana), wieża ceglano-kamienna jako pozostałość po średniowiecznej warowni, barokowy kościół i park dworski pomnikiem boginki Liny.


(wig)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License