II Wędrówka u sąsiadów

Kolejne spotkanie przedstawicieli dobrze już współpracujących ze sobą organizacji PKC "Sama Rama" i Wanderfreunde Haffküste E.v. w ramach warsztatów ornitologiczno-historycznych odbyło się 29 maja 2010 r. na terenie Rezerwatu Ornitologicznego "Świdwie" i miejscowości Stolec.

1.JPG

Pod kierunkiem pracownika stacji Kazimierza Olszanowskiego niemieccy i polscy wędrowcy z Eggesin i Polic poznawali zwyczaje rzadkich a zarazem bytujących ptaków w tutejszym rezerwacie.

2.JPG

Zajęcia w Sali Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego wzbogacone zostały pokazem multimedialnym. Część ornitologiczną warsztatów, które odbywały się podhasłem "Zur ornithologischen Stadion Swidwiesee" zakończono rozpaleniem ogniska za pomocą "zapalarki" jakiej prawdopodobnie używały wędrowne ludy w XIV wieku p.n.e. W ognisku upieczono ufundowane przez organizatorów kiełbaski.

3.JPG

Na zakończenie spotkania w Stacji Ornitologicznej przedstawiciele "Samej Ramy" wręczyli Winfriedowi Zimmermannowi pamiątkowy puchar z okazji 20-lecia działalności Wanderfreunde Haffküste e.V.

4.JPG

Na podkreślenie zasługuje fakt, że niemieccy uczestnicy warsztatów przyszli do rezerwatu pieszo z miejscowości Pampow, natomiast członkowie "Samej Ramy" nad Świdwie przybyli na dwóch kółkach.

5.JPG
7.JPG

Dalsza część zajęć warsztatowych, tym razem historyczna miała miejsce w miejscowości Stolec. Tu dzięki uprzejmości Uniwersytetu Szczecińskiego udało się obejrzeć pałac, siedzibę rodu von Ramin, kościół p.w. św. Maksymiliana Kolbe i przykościelny cmentarz, którego centralnymelementem jest pomnik nagrobny Jürgena von Ramin. Nasi niemieccy przyjaciele z Eggesin wysłuchali ciekawej historii obiektów, uzupełnionej o tekst Kristin Maronn „Dorfkirchen im Umfeld von Stettin”.

6.JPG
8.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG
13.JPG
15.JPG

Warsztaty zostały zakończone wręczeniem wszystkim uczestnikom pamiątkowych emblematów i drobnych upominków. W imieniu turystów niemieckich kol. Nagel zaprosił cyklistów "Samej Ramy" na imprezy organizowane przez piechurów i kolarzy z Eggesin.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu i kontynuacji tak ważnej w strefie przygranicznej współpracy organizacji turystycznych. Szczególne podziękowania składamy Wydziałowi Oświaty UG Police, ZCh. "Police"SA i Andrzejowi Kowalikowi.


(wgaw)

Zdjęcia Andrzeja Kowalika z wydarzenia na stronie www.trzebiez.pl

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License