IV Rajd Rodzinny Kwiecień 2007

W sobotę, 21 kwietnia 2007 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach przy współudziale trzonu naszego Klubu a pod sztandarem SE „Łarpia” zorganizował IV Rodzinny Rajd Rowerowy. Ponad 60 osobowa grupa uczestników spotkała się przed godziną 1000 na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ulicy Piaskowej w Policach. Po przywitaniu uczestników przez organizatorów oraz wiceburmistrza Gminy Police Tomasza Przerwę, uczestnicy Rajdu wyruszyli na trasę prowadzącą leśnymi duktami Puszczy Wkrzańskiej. Trasa Rajdu wiodła obok Dębów Bogusława X, jeziora Goślickiego przez Przęsocin (kościół z XV w.) potem brzegiem jeziora Przesocińskiego, przez rzeczkę Bogdankę do mety .W trakcie rajdu organizatorzy przewidzieli dwie 10 minutowe przerwy na odpoczynek i wysłuchanie legend związanych z Bogusławem X i historią kościoła w Przęsocinie. Jedną dłuższą nad jez. Goślickim, przeznaczono na tradycyjny „Dzień Ziemi” i posprzątano brzegi jeziora zbierając ok. 3 m3 śmieci. Po ponad dwugodzinnych zmaganiach w terenie, uczestnicy rajdu, cali, zdrowi, w komplecie i w znakomitych nastrojach dotarli do miejsca skąd wyruszali. W kompleksie rekreacyjno - sportowym OSiR na wszystkich uczestników czekał gorący posiłek w postaci kiełbasek i kaszaneczek z grilla oraz wody mineralnej. Po chwili wytchnienia, organizatorzy zaprosili uczestników rajdu do udziału w rowerowych zawodach sprawnościowych. W ramach tych zmagań odbyło się kilka konkurencji, w których startowali również członkowie „Samej Ramy” i to z dobrym skutkiem. Na zakończenie imprezy wszyscy otrzymali pamiątkowe znaczki, dyplomy a zwycięzcy konkursów - upominki rzeczowe.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License