Jubileusz Jantarowych Szlaków

Na zaproszenie kierownictwa szczecińskiego Koła Osiedlowego PTTK nr 1 "Jantarowe Szlaki" w niedzielny mroźny ranek 23 października 2011 r. PKC "Sama Rama" wybrała się nad jezioro Bartoszewo.

W pobliskiej gospodzie "Uroczysko" punktualnie o godz. 12:30 rozpoczęła się miła uroczystość. Spotkanie z udziałem ponad 40 gości otworzył Kaziu Mańkowski, który w przedstawił w zarysie 31-letnią działalność swojego Koła.

1.JPG

Otóż, za datę powstania Koła i rozpoczęcie działalności turystycznej przyjęto dzień 30. marca 1980 r. i udział w Rajdzie Turystycznym "Powitanie Wiosny" w Tatyni k/Polic przez ówczesny Szczeciński Oddział PTTK /Komandor Rajdu p. Barbara Kaczmarek/. Działalność turystyczno-krajoznawczą rozpoczęliśmy spontanicznie przy działającym wówczas Międzyosiedlowym Klubie Mieszkańców "Jantar" działającym na rzecz Komitetów Osiedlowych Nr 11 i 12 w Śródmieściu. Założycielem i jego kierownikiem przez okres istnienia /15 lat/ byłem ja czyli Kazimierz Mańkowski. W dniu 1. września 1980 r. przystąpiliśmy do organizacji PTTK i pierwszym prezesem został Ewaryst Szyszkowski   senior. Przyjmując nazwę "Jantarowe Szlaki" otrzymaliśmy patronat prasowy miesięcznika o takim tytule. Przez 31 lat przez Klub przewinęło się około 1200 osób, zorganizowaliśmy setki imprez, m.in.: byliśmy pomysłodawcami Wojewódzkich Zlotów Turystów Kolarzy PTTK i jego pierwszym organizatorem w 1987 r.; opracowaliśmy
regulamin bardzo popularnego "Rajdu Rowerowego Szlakiem Latarni Polskiego Wybrzeża" (autorzy to Kazimierz Mańkowski i Grzegorz Żegliński). W roku 1991 "Klub Jantar" ulega likwidacji a my przenosimy się do Pracowni Turystyczno-Krajoznawczej PTTK O/Zachodniopomorskiego. Od roku 2008 działamy w ramach Regionalnej Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK. Od 1995 roku bierzemy udział w Konkursie ZG PTTK "Na najlepszą komisję, klub lub sekcję turystyki kolarskiej PTTK" zajmując w kat. B, tzn.: klubów
wielosekcyjnych 10 razy pierwsze miejsce. W Kole działa również prężnie Sekcja Turystyki Pieszej. Od 1991 roku Prezesem Koła jest Kazimierz Mańkowski.

2.JPG

W okresie 31 lat zdobyliśmy 828 odznak w turystyce kwalifikowanej oraz 2343 odznak turystyczno-krajoznawczych na terenie całej Polski.

Po wystąpieniu Kazia przedstawiciele szczecińskich klubów turystyki rowerowej "Neptun" i "88" złożyli wszystkim obecnym "Jantarom" życzenia dalszej owocnej działalności. Również w imieniu członków PKC "Sama Rama" moc życzeń przekazali Grażynka Krupowies i Zbyszek Zazula wręczając pamiątkowy album "Police na starej fotografii" z niecodzienną dedykacją.

3.JPG
4.JPG

W dalszej części spotkania wszyscy uczestnicy zasiedli do stołów by raczyć się kawą i herbatą a nade wszystko wspaniałym sernikiem i jabłecznikiem przygotowanym przez członkinie Jubilata..

5.JPG

Doskwierające zimno mimo słonecznej pogody nie pozwolił na dłuższe biesiadowanie na wolnym powietrzu, więc część uczestników przeniosła się do wnętrza gospody a pozostali umawiając się na kolejną imprezę rozjechali się do domów.


(wgaw)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License