Konferencja Rowerowe Przyspieszenie

Rower wymusi zmiany w mieście

Konferencja ROWEROWE PRZYŚPIESZENIE, transport miejski i rowerowy w perspektywie finansowej 2014-2020, która odbyła się w poniedziałek 27 maja 2013 r. w sali konferencyjne Park Hotel w Szczecinie zgromadziła ponad setkę przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, dziennikarzy oraz urzędników. Wśród uczestników konferencji znaleźli się przedstawiciele PKC "Sama Rama" Police.

01.JPG

Konferencję otworzył Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, który witając zebranych w swoim wystąpieniu podkreślił rolę roweru w transporcie zrównoważonym i kształtowaniu przestrzeni miejskiej.

02.JPG
03.jpg

Pierwszy panel rozpoczęto wykładem wprowadzającym dr Michał Beima z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W prezentacji ?Transport zrównoważony ? inwestycja w styl życia" omówił czym jest transport zrównoważony, dlaczego jest on tak istotny w kształtowaniu przestrzeni miejskiej, oraz przedstawił nowe formy wykorzystywania samochodu.

04.JPG
05.JPG
06.JPG

Następnie Marcin Jackowski ze Stowarzyszenia "Zielone Mazowsze" zaprezentował sukcesy rowerowe dwu miast położonych w skrajnie różnych warunkach klimatycznych ? upalną Sevillę na południu Hiszpanii oraz mroźne Oulu w północnej Finlandii.

07.JPG
08.JPG
09.JPG

Po przerwie na kawę, drugi panel rozpoczęto prezentacją Barbary Pujdak z Biura Rozwoju Gdańska, która barwnie przedstawiła Ster, czyli swego rodzaju plan działania połączony z koncepcją tras rowerowych. Opracowanie to ma na celu ustalić priorytety w działaniach podejmowanych przez Gdańsk i w efekcie m.in. ułatwić pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój infrastruktury rowerowej.

010.JPG
011.JPG
012.JPG

Z kolei Paweł Wiśniewski z Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu w prezentacji "Rozwój infrastruktury rowerowej w Toruniu" pokazał historię rozwoju ruchu rowerowego w mieście, prowadzone działania oraz plany na przyszłość, zwłaszcza po zmianie mentalnościowej urzędników decydujących o infrastrukturze rowerowej.

013.JPG
014.JPG
015.JPG

Korzystając z obecności  wysokich urzędników  reprezentujących nasze województwo skorzystano z formy konsultacji społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Wyjaśnień i odpowiedzi na pytania zainteresowanych udzielał Dyrektor Wydziału Zarządzania RPO Marcin Szmyt i jego pracownicy.

016.JPG
017.JPG

Na konferencji obecny był dyrektor biura SOM (Szczeciński Obszar Metropolitalny) Roman Walaszkowski - poznany wcześniej, na konferencji w Pasewalku. To właśnie z nim rozmawialiśmy o potrzebie stworzenia koncepcji tras rowerowych dla całego obszaru metropolitarnego, oczywiście z uwzględnieniem Polic, a także o ewentualnej linii tramwajowej do naszego miasta z wykorzystaniem tras kolejowych Stargard - Szczecin - Police.

018.JPG

Konferencja była jednym z elementów zbliżającego się "Święta Cyklicznego", na które zapraszamy wszystkich z rowerami w dniu 9 czerwca 2013 r. na godz. 10:00 przed budynek MOK-u przy ul. Siedleckiej, skąd nastąpi start na pl. Lotników w Szczecinie.


(wgaw)
(RS)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License