Medal dla "Złotej Pary" z Samej Ramy

W sobotę 29 marca 2014 r. w sali polickiego Urzędu Stanu Cywilnego odbyło się spotkanie długoletnich mieszkańców Polic obchodzący jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego, w której wzięła również udział delegacja "Samej Ramy". Powodem tego spotkania było wręczenie medali "Za długoletnie pożycie małżeńskie" państwu Dominikowskim, Buchnajzer oraz naszej klubowej "złotej parze" Zofii i Kazimierzowi Nowickim.

1.JPG
2.JPG
3.JPG

Uroczystość otworzyła Z-ca Kierownika USC Maria Kęsicka, która witając gości przedstawiła zebranym sylwetki trzech par, Jubilatów.

4.JPG
5.JPG

Z kolei Burmistrz Polic Władysław Diakun dekorując „Złote Pary” przyznanymi przez Prezydenta RP medalami powiedział m.in.: Wiem ileż burz, wichur życiowych i zawirowań ale też i miłych chwil musiały przejść te małżeństwa, które tu dziś gościmy. O tym, że wyszliście z tego zwycięsko świadczy Wasza obecność w tej sali. Wasza postawa, oparta na szacunku dla rodziny, na uszanowaniu podstawowych ogólnoludzkich wartości jest nam młodszym szczególnie bliska. Władze polickiej gminy sprzyjają poszanowaniu rodziny, jako wartości nadrzędnej, a dla młodego pokolenia jesteście Państwo szczególnie godnym do naśladowania wzorcem. Chyląc przed Wami czoła życzę wszystkim Jubilatom następnych szczęśliwych małżeńskich rocznic.

6.JPG
7.JPG

Przy tradycyjnej lampce szampana przedstawiciele rodziny i przyjaciele oraz zaprzyjaźniony policki chór "Marzenie" złożyli Jubilatom serdeczne gratulacje i życzenia dalszego zgodnego pożycia małżeńskiego. Delegacja Samej Ramy winszując dalszej pomyślności złożyła życzenia w imieniu naszej społeczności klubowej.

8.JPG
9.JPG
10.JPG

(wgaw)
(dariusz37)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License