Mikołaj zwierzętom 2004

Akcja niesienia pomocy zwierzętom i ptactwu naszych miast i okolic prowadzona jest przez polickich miłośników przyrody już od szeregu lat. Podobnie jest i w tym okresie zimowym. 11 grudnia bieżącego roku blisko sześćdziesięcioosobowa grupa turystów zebrała się więc na polanie rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 by wziąć udział w cyklicznej imprezie „Mikołaj Zwierzętom”. Na polanie zapłonęło ognisko, przy którym zebrana młodzież piekła z zapałem kiełbaski w oczekiwaniu na przybycie Mikołaja. W jego obecności, jury dokonało oceny zbudowanych (na podstawie wcześniej rozesłanych regulaminów) ptasich stołówek. Dzieci tym razem nie zawiodły bowiem poszczególne grupy wykonały różną techniką osiem karmników, które za pewne trafią na parapety okien szkolnych i balkony mieszkań. Wszyscy wykonawcy zobowiązali się, że do końca zimy będą regularnie dokarmiać ptactwo, będą dla nich pełnić rolę Mikołaja. Według oceny Prezesa Polickiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami pani Danuty Siekierskiej najlepsze karmniki wykonali: Dominika Kotońska ze Szkoły Podstawowej nr 8, Kamil Bujel z Przedszkola nr 1 i Krzysztof Arlukiewicz z SP 3. W wielu pracach byli zaangażowani rodzice lub dziadkowie co świadczy o wysiłku całej rodziny na rzecz pomocy ptakom i zwierzętom.

2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg

Po zakończeniu ogniska wszyscy uczestnicy imprezy udali się na teren Rady Osiedla nr 2 gdzie na ustawionej w podwórzu choince wieszano słoninę i wysypywano ziarno do karmidełek. W Świetlicy Środowiskowej RO nr 2 przy kubku gorącej herbaty i ciastku przed obliczem Mikołaja wychowankowie A.Gawrońskiej i K.Wilińskiej przedstawiły program artystyczny pod nazwą „Ptasia audycja”. W worku Mikołaja nie mogło więc zabraknąć nagród zarówno dla budowniczych ptasich stołówek jak i dla najaktywniejszych uczestników imprezy. Na zakończenie wszyscy otrzymali pamiątkowe znaczki i płyty z kolędami bożonarodzeniowymi.

1.jpg

Na zakończenie Mikołaj w imieniu organizatorów imprezy - Polickiego Klubu Cyklistów SE „Łarpia”, Wydz. Oświaty i Kultury oraz Wydz. Ochrony Środowiska UG, Polickiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i Nadleśnictwa Trzebież złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia i zaprosił na kolejne imprezy w roku 2005 .

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License