Mikołaj zwierzętom 2010

Impreza "Mikołaj Zwierzętom" praktycznie kończy Kalendarz Imprez na danyrok. Tak też było 11 grudnia 2010 r., w którym to dniu na polanę za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach przybyła ponad siedemdziesiecioosobowa rzesza młodych miłośników naszej rodzimej fauny.

1.JPG

Nie przyszli z pustymi rękami. Każda ekipa niosła ze sobą po kilka wykonanych przez siebie karmników dla ptaków. W sumie na polanie pojawiło się 20 ptasich stołówek.

Akcja niesienia pomocy ptactwu i zwierzętom naszych miast a także okolic prowadzona jest przez polickich miłośników przyrody już od 1980 roku. Wcześniej, bo do 2003 roku przedsięwzięcie to nosiło nazwę "Pomagamy Mieszkańcom Pól i Lasów". Obecna zima pokazała już swoją moc, a mróz I śnieżyce dały się już zwierzynie trochę we znaki. Dzisiejsza aura, trochę deszczowa spowodowała, że wszyscy szukali ciepła ogniska. Dzięki zabiegom organizatorów imprezy zapłonęło ono wcześniej, a przy nim zebrana młodzież nie tylko piekła kiełbaski, ale też ogrzała się i wysuszyła przemoczone ubrania.

8.JPG

Na polanie pojawił się też Mikołaj. W jego obecności, wybrane jury dokonało oceny zbudowanych (na podstawie wcześniej rozesłanych regulaminów) ptasich stołówek. Dzieci nie zawiodły, a przyniesione budowle różniły się techniką wykonania i zastosowanym materiałem. Przy wielu pracach było widoczne zaangażowanie rodziców lub dziadków co świadczy o wysiłku całej rodziny na rzecz pomocy zwierzętom. Po ich ocenie a następnie nagrodzeniu wykonawców karmniki za pewne trafią na parapety okien szkolnych i balkony mieszkań. Wszyscy wykonawcy zobowiązali się, że do końca zimy będą regularnie dokarmiać ptactwo, a tym samym będą dla nich pełnić rolę Mikołaja. Nadmieniono też, że niektóre ptasie stołówki funkcjonują już od 2 grudnia.

2.JPG
3.JPG

Najlepsze ptasie budowle tym razem wykonali Patryk Pobożny z SP nr 2, Filip Rybczyński z dziadkiem Andrzejem, Jakub Drewnikowski z SP nr 3, Patryk Asidowicz ze Świetlicy Rady Osiedla nr 5, Karolina Malicka ze Świetlicy TPD oraz dzieci z nauczycielami z Przedszkola nr 9 "Tęczowa Kraina". Mikołaj był tak Chojny, że nagrodził upominkami rzeczowymi wszystkich 20 wykonawców.

4.JPG
5.JPG

Nie zabrakło też przyniesionej przez młodzież z MOW z Trzebieży karmy dla zwierząt, ziarna i suchego chleba, które chwilowo zostały zmagazynowane, a po zaprzestaniu opadów deszczowych  będą wyłożone w pobliskim lesie.

6.JPG

Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali natomiast pamiątkowe znaczki oraz drobne upominki. Na zakończenie, Mikołaj w imieniu organizatorów rajdu - PKC "Sama Rama", SE "Łarpia", polickiego OSiR-u, Wydziału Oświaty i Kultury UG i Nadleśnictwa Trzebież złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia i zaprosił na kolejne imprezy w roku 2011.

7.JPG

PKC "Sama Rama" składa serdeczne podziękowanie Anecie Bała, Przemysławowi Korotkiewiczowi i Michałowi Olszewskiemu za pomoc w organizacji imprez klubowych w 2010 roku.

9.JPG

(wgaw)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License