Młodzi zadają pytania - Sama Rama odpowiada i uczy

Zespół Szkół w Policach im I Łukaszewicza, czyli popularna „Biała Szkoła" jest jedyną placówką oświatową w województwie zachodniopomorskim, która współpracuje z Polską Fundacją im. Roberta Schumana przy projekcie Gminowo. Jego celem jest zachęcenie młodych ludzi do zaangażowania w ich lokalnym środowisku i przybliżenie im samorządu terytorialnego na szczeblu gminy. Z tego tytułu 30 i 31 października 2012 r. uczniowie pod kierunkiem swojego nauczyciela Tomka Drewniaka zdobywali nową wiedzę i umiejętności, biorąc udział w grach miejskich, grze internetowej czy symulacjach wyborów samorządowych.

Młodzież aby zrealizować to zadanie spotykała się nie tylko z urzędnikami i samorządowcami. Do tej specyficznej gry zostały również włączone SE „Łarpia” i PKC „Sama Rama”. W rolę trenera niektórych zadań w tej grze wcielił się nasz prezes. Każda ośmioosobowa grupa 31 października zajmowała się innym zagadnieniem. Grupa, której przewodziła Paulina szukała rozwiązań na zagadnienia związane z rewitalizacją rzeki Łarpi i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego w Gminie Police.

1.JPG
2.JPG

Druga grupa podjęła temat transportu. Trener szczególną uwagę zwrócił na transport wodny oraz całego zakresu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju środków transportu, turystyki rowerowej i budowy ścieżek rowerowych w gminie nie pomijając opracowywania stosownych map itp.

3.JPG

Młodzi badacze-amatorzy prowadzili też sondaż wśród mieszkańców Polic, aby poznać ich opinie na temat działalności władz lokalnych czy organizacji pozarządowych działających w gminie, by na zakończenie, już w trakcie zajęć warsztatowych spróbować sformułować pierwsze wnioski ze swoich badań. Zapewne już wkrótce napiszą całościowy raport na temat tego, co się dzieje w naszej gminie.


(wgaw)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License