Mobilny Bez Samochodu 2006

Ten polsko-niemiecki rajd turystyczny jest akcją przeniesioną z zaprzyjaźnionego powiatu Uecker-Randow. W Pasewalku już od wielu lat w trzecią niedzielę czerwca starosta i jego urzędnicy w myśl hasła Mobil ohne Auto przesiadają się z samochodów na rowery i uczestniczą w imprezach rekreacyjnych promujących ekologiczne środki transportu. Pomysł okazał się godny naśladowania i ta impreza nabrała charakteru międzynarodowego, organizowana przemiennie po obu stronach granicy. W ubiegłym roku do udziału w imprezie (po stronie niemieckiej) został też zaproszony Policki Klub Cyklistów „Sama Rama”. W tym roku Powiat Policki włączył SE „Łarpia” i nasz Klub byli wraz z i innymi instytucjami do grona współorganizatorów rajdu po stronie polskiej.

1.JPG
2.JPG

Toteż 25 czerwca br. ponad 180 uczestników rajdu z rowerami spotkało się na przejściu granicznym Bobolin / Schwennenz (kolarzy z Polic w liczbie 34 osób dowiózł tam autobus SPPK). Po uroczystym otwarciu imprezy przez starostę Leszka Guździoła i przewodniczącego ADFC „Oderhaff” Wifrieda Zimmermanna rowerzyści wyruszyli na 25 kilometrową trasę nowooznakowanego „szlaku parków i pomników przyrody”, przez Kościno – Wąwelnicę - Dobrą - Świdwie do Zalesia.

3.JPG
4.JPG
5.JPG
6.JPG
7.JPG
8.JPG

W rajdzie tym brała również udział grupa piechurów z klubów „Sami Swoi” i „Natur und Leben am Stettiner Haff”, ta ostatnia pod kierunkiem Jürgena Bartha.

9.JPG
10.JPG
11.JPG

Na terenie rekreacyjnym przy siedzibie Nadleśnictwa Trzebież w Zalesiu pojawiła się kuchnia polowa, która dla 213 rajdowców serwowała smaczną grochówkę oraz ciepłe i zimne napoje. Po posiłku rozegrano szereg konkursów sprawnościowych i krajoznawczych. Z naszego klubu najlepiej wypadli Małgosia i Ania Najmark oraz Józef Janik i Jakub Nowicki.

12.JPG
13.JPG

W sali konferencyjnej nadleśnictwa odbyło się zaplanowane wcześniej spotkanie dyskusyjne prowadzone przez Lecha Bartnika pod hasłem „Rola samorządów lokalnych i organizacji działających na rzecz turystyki i ochrony przyrody”.

14.JPG

Zamknięcie imprezy odbyło się na przejściu granicznym Buk / Blankensee, gdzie dokonano podsumowania imprezy oraz zaproponowano udział w kolejnym międzynarodowym spotkaniu w ramach Rajdu rowerowego wokół Zalewu Szczecińskiego w dniu 29 lipca br.

15.JPG

Nie uszedł uwadze uczestników rajdu fakt, że wicestarosta naszego powiatu Stanisław Szymaszek z żoną Wiesławą pokonali na rowerach całą trasę rajdu niejako przenosząc na polski grunt działania starosty z Pasewalku.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License