O nas

Policki Klub Cyklistów "Sama Rama" powstał w 2004 roku po to aby:

836445_20645064.jpg

* podejmować działania na rzecz ochrony zwierząt i roślin, środowiska naturalnego oraz promocji walorów krajobrazowych Puszczy Wkrzańskiej i Zalewu Szczecińskiego,
* prowadzić edukację ekologiczną i promować postawy proekologiczne wśród mieszkańców naszego miasta,
* organizować imprezy związane z turystyką i rekreacją,
* promować turystykę rowerową i inne rodzaje czynnej rekreacji.

Realizując wyżej wymienione cele od wiosny do późnej jesieni, w każdą niedzielę organizujemy wspólne wyprawy rowerowe po drogach i bezdrożach naszej gminy oraz sąsiednich terenach po stronie niemieckiej.

Uczymy wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody także podczas organizowanych już od kilku lat akcji „Sprzątania Świata” i „Dni Ziemi”. W akcjach tych masowo uczestniczy młodzież polickich szkół.

Współpracujemy aktywnie z wieloma innymi organizacjami. Utrzymujemy ścisłe kontakty z licznymi klubami rowerowymi ze Szczecina i innych rejonów Polski, a także stowarzyszeniami z sąsiednich Niemiec.

Mamy jeszcze mnóstwo ciekawych planów i propozycji. Rozmawiamy o nich i o wielu innych sprawach podczas wycieczek, rajdów i comiesięcznych spotkań, które odbywają się w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18.

Zapraszamy do współpracy osoby dorosłe i młodzież – wszystkich, którzy kochają czynny wypoczynek i czyste środowisko.

5 LAT PKC "SAMA RAMA"
10 LAT PKC "SAMA RAMA"

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License