I Piknik Organizacji Pozarządowych

Wśród blisko 40 organizacji o podobnych strukturach jak nasza, biorących udział w pikniku a prowadzonym pod hasłem „Jesteśmy – działamy” w dniu 30 września 2006 r. prezentowaliśmy obecny obraz działalności SE „Łarpia”. Na terenie przylegającym do ul. Wyszyńskiego stanęło ponad 30 namiotów, w których poszczególne organizacje mogły pokazać kolorowe fotogramy i foldery przedstawiające ich dorobek. Nasze stoisko połączone z KK „Alchemik” było wzbogacone w specjalnie wyposażone rowery turystyczne i sprzęt kajakowy. Przedstawiciele poszczególnych organizacji, na scenie i przy pomocy mikrofonu przybliżyli polickiemu społeczeństwu swój program działania oraz krótką charakterystykę stowarzyszeń. Impreza była udana i na pewno godna do naśladowania w roku przyszłym.


(wgaw)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License