II Piknik Organizacji Pozarządowych 2007

Odbył się 19 maja 2007 r. na placu przed CHU „Kinga”, na którym stanęło ponad 40-ci namiotów. W tych właśnie namiotach poszczególne organizacje i stowarzyszenia mogły zaprezentować swoje dokonania, formy działalności a przede wszystkim swój aktyw. Stowarzyszenie Ekologiczne „Łarpia” w swoim namiocie prezentowało zdjęcia i mapy obrazujące wieloraką działalność naszych członków. Oprawą całości imprezy była parada Stowarzyszenia Strzeleckiego „Grajcar”, którego członkowie w mundurach z okresu Księstwa Warszawskiego nie tylko maszerowali ale również oddali kilka salw z zabytkowej broni. Na pikniku nie zabrakło też wielu organizacji, z którymi na co dzień współpracujemy, a przede wszystkim „Natur und Leben am Stettiner Haff” z Eggesin. Obok swoje stoiska miały: Klub PTTK „Sami Swoi”, UKŻ „Bras”, WOPR, Stowarzyszenie Miłośników „Skarb”, „Agenda 21”, Klub Honorowych Dawców Krwi i wiele innych. Piknik był również okazją do spotkania z mieszkańcami Polic, którzy zainteresowani byli naszą działalnością.


(wgaw)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License