Police na przestrzeni dziejów

28 października 2010 roku zostaliśmy zaproszeni do polickiego MOK-u na konferencję historyczną podsumowującą obchody 750 lecia nadania praw miejskich Policom.

1.JPG

Konferencję przy mocno wypełnionej Sali Kinowej otworzył Burmistrz Polic Władysław Diakun.

2.JPG

Potem przyszła kolej na przedstawienie układu tematycznego konferencji. Oto kilka spostrzeżeń:

  • "Pradzieje ziemi polickiej" - dr Przemysław Krajewski:

Wskazanie konieczności uwzględniania historycznych przekształceń geograficznych (zmiany geologiczne, klimatyczne, stosunki wodne, poziom Bałtyku i Zalewu) w badaniach archeologicznych. Interesujące przykłady korelacji.

  • "Od grodu do miasta. Wczesnośredniowieczne początki Polic" - mgr Marek Dworaczyk:

Potwierdzenie tezy o mścięcińskim rodowodzie Polic oraz o możliwym wpływie przyjęcia chrześcijaństwa na taki rozwój wydarzeń. Również informacja o wpływie środowiska naturalnego dla odkryć archeologicznych.

  • "Dokument lokacyjny- nadania praw miejskich dla Polic" - mgr Alicja Kościelna:

Interesująca analiza dokumentu, wraz z kilkoma śmiałymi hipotezami o charakterze wątpliwości badawczych, rozstrzygniętych ostatecznie na korzyść pierwotnej interpretacji.

  • "Lokacja Polic i ich dzieje pod zwierzchnictwem rodzin rycerskich (1249 -1321)" - dr Krzysztof Guzikowski:

Bardzo ciekawe, dynamiczne podejście do przemian statusu wczesnych Polic (XIII/XIV wiek) w związku ze zmianą stosunków właścicielskich. Plastyczny rysunek postaci Barnima I i innych dysponentów Polic. Śmiała teza, że decyzja Ottona I przekazująca Police Szczecinowi była dla Polic ratunkiem, a nie ograniczeniem.

  • "Ramy prawne i ustrój Polic w średniowieczu i czasach nowożytnych (do 1808 roku)" - dr Paweł Gut:

Specjalistyczny i bardzo ciekawy wykład z zakresu historii prawa. Pewna polemika z poprzednikiem, widzenie "niewoli szczecińskiej" w tradycyjny sposób - jako epoki straconych szans. Interesująca dysputa.

  • "Wicki, Szymichowska, Sulewscy. Uczestnicy polskich akcji wywiadowczych poprzedzających operację "Synteza" i ich losy" - mgr Paweł Knap:

Z tematyką tego referatu zetknęliśmy się już wcześniej, przy okazji spotkań promujących książkę "Bunkry na ruinach". Materiał jednak został wzbogacony o nowe szczegóły związana zarówno z losem postaci jaki i wydarzeń powiązanych z ich działalnością wywiadowczą na terenach zajmowanych przez Hydrierwerke Stettin-Pölitz.

  • "Bombardowania wytwórni paliw syntetycznych w Policach w latach II wojny światowej" - dr Grzegorz Ciechanowski:

Był to chyba najbardziej ekspresyjnie zaprezentowany materiał w trakcie konferencji. Dr Ciechanowski oficer WP i współpracownik armii amerykańskiej zaprezentował i omówił materiał multimedialny wraz z krótkim filmem obrazującym bombardowanie Polic w latach 1940-1945.

  • "Zbrodnicza szarańcza". Proces "sabotażystów" polickich" - dr Radosław Ptaszyński:

To temat rozwinięty jako proces rozbiórki zrujnowanej bombardowaniami fabryki Hydrierwerke. Pokazane zostały momenty powstawania legalnych zakładów zajmujących się demontażem konstrukcji metalowych, a zatrudniających 160-180 osób a wysyłających pozyskany złom do hut śląskich. Obok prawnie działających firm pojawiali się szabrownicy prowadzący działalność na własne konto w wyniku czego proceder został ujawniony a nawet zakończył się procesem i wysokimi wyrokami.

  • "Uchodźcy polityczni z Grecji w Policach w świetle materiałów SB" - dr Arkadiusz Słabig:

Prelegent swoje wystąpienie rozpoczął omówieniem sytuacji politycznej w Grecji u schyłku II wojny światowej i podziałów społecznych Greków w tym okresie na Bałkanach. Zaprezentował też sytuację uchodźców greckich w Polsce ze szczególnym naciskiem na gościnność Polic.

  • "Ks. Jan Mleczko - przykład represji wobec duchowieństwa katolickiego na Pomorzu Zachodnim" - ks. Robert Włodkowski:

Kapłan pracujący wcześniej w Policach doskonale był zorientowany w temacie i rzeczywistości w zakresie stosunków państwo-kościół. W ciekawy sposób przedstawił sytuację polickich kościołów na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych przenosząc ją na lata późniejsze. Postać ks. Jana Mleczko zaprezentowana była jedynie marginalnie. Więcej akurat na ten temat mieliby do powiedzenia państwo Zosia i Kaziu Nowiccy.

3.JPG
5.JPG

Konferencję podsumował prof. Dr hab. Radosław Gaziński, który w skrótowy sposób ustosunkował się do zaprezentowanych materiałów tematycznych.

6.JPG
4.JPG

W trakcie konferencji czynna była wystawa tematyczna związana z Jubileuszem Polic. Wśród wielu znakomitości świata nauki i kultury zobaczyliśmy znanych szczecińskich przewodników PTTK - Antoniego Adamczaka i Bogusława Wiśniewskiego.


(wgaw)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License