Poświęcenie Sztandaru PTS "Grajcar"

Święto Konstytucji 3 Maja 2010 r. było doskonałą okazją do uczczenia pięcioletniej działalności Polickiego Towarzystwa Strzeleckiego "Grajcar". PTS "Grajcar" współpracujący z PKC "Sama Rama" jest organizacją nie ograniczającą się tylko do działań w kierunku rozwoju strzelectwa zarówno sportowego jak i rekreacyjnego ale także w oparciu o posiadaną broń, repliki broni historycznej i znajomość jej obsługi oraz niezwykle barwne mundury tworzy Grupy Rekonstrukcji Historycznej.

1.JPG

Właśnie w tym świątecznym dniu spotkaliśmy się o godz. 11:00 na uroczystej sumie w kościele św. Kazimierza Królewicza by wziąć udział w poświeceniu repliki sztandaru 4 Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego, którego tradycje pielęgnuje grupa rekonstrukcyjna PTS "Grajcar".

2.JPG

Do świątyni policki regiment 4 PP został wprowadzony przez ks. dziekana Waldemara Gasztkowskiego. Wprowadzeniu niecodzienny charakter nadawały poczty sztandarowe instytucji, ośrodków, zakładów pracy gminy i powiatu polickiego.

3.JPG

Kilka słów wprowadzenia wygłosił Jan Matura, który w swym wystąpieniu m.in. przypomniał historię powstania 4 Pułku Piechoty. Powstanie pułku zawdzięcza się Napoleonowi Bonaparte, który 2 stycznia 1807 r. wydał rozkaz sformowania trzech dywizji polskich, początkowo nazywanych legiami: warszawskiej ( późniejsza 1 Dywizja), kaliskiej (2 Dywizja) i poznańskiej (późniejsza 3 Dywizja). W skład 1 Dywizji pod dowództwem Józefa Poniatowskiego włączono 4 pułk piechoty. 4 pułk piechoty sformowany został głównie z rekrutów departamentów warszawskiego i płockiego. Po kampanii galicyjskiej włączono doń dużą grupę rekrutów z departamentu lubelskiego oraz kilkuset Polaków z Galicji. Oddział ten brał udział w wielu bitwach od 1807-1814 roku na terenie kraju, w Hiszpanii, w państwach niemieckich i we Francji. Po abdykacji Cesarza Francuzów Napoleona Bonaparte żołnierze wrócili do kraju, niosąc dwa sztandary i stanowiąc trzon dla 4 Pułku Piechoty Liniowej Królestwa Polskiego. Na jednym z nich widniało: "Gdy chce się bronić, nie innych ciemiężyć, hasło Polaka zginąć lub zwyciężyć" i to motto pojawiło się na sztandarze PTS.

4.JPG

W dalszej części Mszy św. ksiądz W. Gasztkowski w obecności burmistrza Władysława Diakuna poświęcił sztandar, który burmistrz przekazał Prezesowi PTS "Grajcar" Sławomirowi Tomankowi a ten z kolei pocztowi sztandarowemu. Proboszcz wygłosił okazjonalną homilię, w której zwrócił szczególny nacisk na odwagę obywateli i wierność Ojczyźnie w obliczu Konstytucji 3 Maja, a w wokalną oprawą całą uroczystość ubarwił chór "Maria Cantat" pod kierunkiem Jerzego Leszczyńskiego. Na zakończenie, już na placu kościelnym wykonano kilka pamiątkowych zdjęć uwieczniających to niezwykłe wydarzenie.


(wgaw)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License