Sama Rama na warsztatach w Pasewalku

25 kwietnia 2013 r. odbyły się w Pasewalku 1. Warsztaty pod hasłem "Transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych obszarów Pomorze Przednie i region Szczecina".

Wśród uczestników konferencji znalazły się trzy osoby reprezentujące Samą Ramę, ale gmina Police reprezentowana była w szerszym gronie a mianowicie przez Burmistrza Władysława Diakuna i Naczelnik Anetę Soprych ze swoimi współpracownicami.

1.jpg
2.jpg
3.jpg

Warsztaty otworzył Przewodniczący Urzędu Rozwoju Burkhard Preißler, który witając polskich i niemieckich gości pokrótce zaprezentował wydane już przewodniki i mapy ze ścieżkami rowerowymi okręgu Ueckermünde i Pasewalk oraz gmin powiatu polickiego - Dobra Szcz. i Police. Nadmienił, że główny cel rozpoczętych warsztatów to opracowanie koncepcji międzynarodowych szlaków ścieżek rowerowych.

4.jpg
5.jpg

Kolejny prelegent Winfried Zimmermann projekcją slajdów zaprezentował istniejącą sieć ścieżek w dawnym powiecie Uecker-Randow, ich oznakowanie, tablice i wyznaczone miejsca odpoczynku. Wspomniał również o kosztach budowy ścieżek, gdzie 1 km ścieżki to kwota 150 tys. Euro. Jako ciekawostkę wymienił usytuowaną na szlaku stację pomiarową natężenia ruchu rowerowego w Penkun, która tylko w 2012 roku zarejestrowała przejazd ok. 12 800 rowerzystów.

6.jpg
7.jpg
8.jpg

Tomasz Loga przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Szczecinie prezentując ścieżki rowerowe w mieście główny nacisk położył na budowę nowej trasy dla cyklistów a mającej połączyć lewobrzeże z prowobrzeżem Szczecina.

9.jpg

Na temat wybudowanych już i projektowanych obecnie ścieżek rowerowych w gminie Dobra Szczecińska mówiła sekretarz gminy Rozalia Adamska, w tym o ścieżce Buk - Blankensee, Buk - Dobieszczyn i Stolec - jez. Świdwie.

10.jpg

W podobnym klimacie zaprezentowała swoje wystąpienie Aneta Soprych reprezentująca gminę Police mówiąc o otwarciu w roku ubiegłym międzynarodowej ścieżki rowerowej Pasewalk - Police nazywanej "Od parowozu do żagla". Zaznaczyła również, iż obecnie planuje się zbudowanie ścieżki rowerowej łączącej Trzebież z Policami.

11.jpg
12.jpg

Roman Walaszkowski dyrektor biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego mówił o planowaniu inwestycyjnym w zakresie projektowania i budowy ścieżek rowerowych czyli połączenie już istniejących z nowobudowanymi. Apelował o wykorzystanie wcześniejszych badań przy projektowaniu nowych tras rowerowych.

13.jpg

Po przerwie na posiłek Burkhard Preißler zaproponował uczestnikom konferencji pracę w grupach nad tworzeniem projektów nowych odcinków szlaków zgodnie z sugestią osób użytkujących istniejące ścieżki jak i tych, którzy penetrując teren odkrywają ciekawe miejsca godne polecenia innym uczestnikom.

14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg

Część praktyczna pracy z mapą i naniesione propozycje podsumował prowadzący warsztaty B. Preißler, który poinformował, że najpóźniej za dwa lata musi ukazać się nowa mapa terenów od Greiswaldu do Stargardu Szczecińskiego z naniesionymi ścieżkami rowerowymi. Koszt wydania map zamknie się kwotą ok. 15 tys. Euro.

Dyskusją przy kawie i ciasteczku zakończono pierwszy z czterech etap warsztatów tworzenia polsko-niemieckiej sieci ścieżek rowerowych.


(wgaw)
(adalbert)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License