Spotkanie z historią Polic

Janek Matura i Galeria Historyczna Polic zaprosiła nas na środowy wieczór 29 lutego 2012 r. do polickiego MOK-u na spotkanie, gawędę z Dominikiem Wołyńskim. Tym razem tematyką była "Naziemna obrona przeciwlotnicza Hydrierwerke Pölitz w latach 1940-1945".

1.JPG

Spotkanie otworzył Jan Matura, który witając licznie przybyłych miłośników historii naszego miasta pokrótce naświetlił problematykę spotkania po czym przekazał głos Dominikowi Wołyńskiemu.

2.JPG

Młody ale już z dużym zasobem wiedzy policki historyk omówił sytuację jaka panowała w zakresie obrony fabryki benzyny syntetycznej przed nalotami bombowców alianckich i radzieckich.

3.jpg Ekipa zadymiaczy
9.JPG
Zadymianie fabryki

Prezentacją multimedialną pokazał zebranym czym różniły się np. poszczególne typy dział lekkich i ciężkich.

4.jpg
5.jpg
6.jpg

Zaprezentował rozmieszczenie 372 takich urządzeń - typu Falk wokół Hydrierwerke. Opowiadał o balonach zaporowych na uwięzi, sztucznym zadymianiu i bateriach reflektorów do wyszukiwaniu nadlatujących nad Police samolotów.

7.jpg
Makieta koło Jasienicy

Odczytał też wyjątki z niektórych, wybranych listów z ok. 4300 żołnierzy, obsługi naziemnej obrony przeciwlotniczej Polic.

8.jpg
Makieta koło Zalesia

Na zakończenie spotkania wywiązała się dyskusja a na pytania z sali odpowiadał autor prelekcji. Zamykając spotkanie Jan Matura zaprosił wszystkich na kolejną gawędę tym razem ze znanym szczecińskim krajoznawcą Antonim Adamczakiem.


(wgaw)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License