Światełko Pokoju 2010

Już po raz drugi PKC "Sama Rama" został zaproszony przez 28 Szczep Ognia ZHP w Policach na uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju. Coroczną, harcerską akcję przekazywania symbolicznego ognia tuż przed Świętami Bożego Narodzenia zapoczątkowały w 1986 roku Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi w niej skautów, akcja obejmuje prawie całą Europę. Światło co roku przywożone jest z Betlejem, z Groty Narodzenia Chrystusa do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu. Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.

1.JPG

Tym razem przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju miało miejsce 22 grudnia 2010 roku w godzinach wieczornych pod polickim pomnikiem Jana Pawła II. Lekko padający śnieżek przy temperaturze ok.   4 oC nie odstraszył polickich harcerzy, którzy pod kierunkiem dr Krystyny Czerwińskiej przekazali ogień Burmistrzowi Polic Władysławowi Diakunowi, Staroście Polickiemu Leszkowi Guździołowi oraz przedstawicielom policji i mieszkańcom miasta.

2.JPG

Jak przypomniała przewodnik ZHP Anna Muzyka w Polsce akcję tą prowadzą harcerze od 1991 roku ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach. Następnie, po uroczystej mszy świętej odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, zlokalizowanej na terenie Schroniska "Głodówka", światło trafia do wszystkich drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców wsi i miast.

3.JPG

Dzisiejsze światło polickim harcerzom przekazali przedstawiciele Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP w Szczecinie. Po przedstawieniu genezy akcji stworzono harcerski krąg, zaśpiewano jedną z piosenek po czym odpalano lampki i świece usiłując donieść ogień Światełka Pokoju do swoich domów.


(wgaw)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License