Od jez. Głębokie przez Gubałówkę do Polic

Taką właśnie trasę zaproponowali działacze "Samej Ramy" na poranek 14 listopada 2015 r. Tego dnia po kilku deszczowych dniach przywitała nas piękna słoneczna pogoda. Spotkaliśmy się więc na przystanku autobusowym by pojechać do Szczecina Głębokie. Jednak tuż przed odjazdem autobusu przyszedł komunikat o zbliżającym się orkanie. Z tego powodu dyrekcja szkoły nie zgodziła się na wyjście dzieci do lasu i autobusem linii 103 do Szczecina pojechali tylko członkowie "Samej Ramy".

1.JPG
2.JPG

Nie zrezygnowano jednak z planowanej wycieczki i trasą miejską blisko grupę pięćdziesięcioosobową uczniów SP 3 i Gimnazjum nr 3 poprowadził sam Prezes "Samej Ramy". Idąc przez polickie osiedla opowiadał o historii płynącej tu jeszcze w latach 80-tych rzeczki Sekwany, o budowie i uruchomieniu linii kolejowej do Polic.

3.JPG
4.JPG
5.JPG

Po dotarciu do Parku Staromiejskiego uczestnicy imprezy usłyszeli historię dawnego cmentarza przetworzonego na Park Staromiejski z utworzonym tu Lapidarium płyt nagrobnych zebranych z cmentarzy rozłożonych po terenie gminy Police.

6.JPG
7.JPG
8.JPG

W Parku staromiejskim uważny obserwator mógł wśród liści zauważyć ciekawe okazy przyrody, które w cieple poranka harcowały po przykrytych listowiem trawnikach.

9.JPG
10.JPG

Na dalszej trasie wędrówki minęliśmy dawny komisariat Milicji Obywatelskiej (obecnie sklep meblowy) i dotarliśmy do ul. Sienkiewicza. To tu przed II wojną św. funkcjonowało Królewskie Ewangelickie Seminarium Nauczycielskie (na zdjęciu) , a po ustaniu Enklawy Polickiej była tu otwarta pierwsza polska szkoła podstawowa. Później decyzją władz zwierzchnich budynki rozebrano a cegłę wysłano do Warszawy w ramach akcji "Cały naród buduje stolicę".

11.JPG
12.JPG

Potem ulicami Kościuszki i Kamienną dotarliśmy do ruin fabryki benzyny syntetycznej "Hydrierwerke". Piotr Wiśniewski członek SPZP "Skarb" opowiadał wszystkim o poszczególnych budowlach fabrycznych i ich przeznaczeniu w procesie produkcyjnym.

13.JPG
14.JPG
15.JPG
16.JPG
17.JPG

Po dotarciu siedziby "Skarbu" połączyliśmy się z wędrującą grupą młodzieży z G 3, zapłonęło ognisko, w którym bardziej wyczerpani piekli kiełbaski i inne wiktuały, pozostali rajdowicze zwiedzali zbiory muzealne z przewodnikiem Anetą Andryszczyk.

18.JPG
19.JPG
20.JPG
21.JPG
22.JPG

W tym czasie członkowie "Samej Ramy" wędrowali od jez. Głębokie duktami Puszczy Wkrzańskiej i mijając Szczecińską Gubałówkę dotarli do wieży obserwacyjnej "Wodozbiór" na Błoniach Małych. Tu rozpalono ognisko, w którym upieczono kiełbaski. Dalej już trasa prowadziła do Polic.

23.JPG
24.JPG
25.JPG
26.JPG
27.JPG
28.JPG
29.JPG

Na zakończenie uczestnicy obu tras otrzymali pamiątkowe znaczki, a najbardziej strudzeni dzisiejszą trasą do domu wrócili autobusem SPPK.

30.JPG
31.JPG
32.JPG

(wgaw)
(gosia)
(marekz)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License