Transgraniczne Forum Turystyczno-Przyrodnicze

9 września 2011 r. przedstawiciele PKC „Sama Rama” i SE „Łarpia” zostali zaproszeni na Transgraniczne Forum Turystyczno-Przyrodnicze, które zostało zorganizowane w ramach projektu pn. „Edukacja Ekologiczna na Zintegrowanym Szlaku Turystycznym Powiatu Polickiego”.

Konferencja miała charakter wyjazdowy więc rozpoczęto ją od prezentacji wybranych miejsc elementów edukacyjnych właśnie tego Szlaku. Prezentację organizatorzy rozpoczęli w Podgrodziu umożliwiając zobaczenie bazy noclegowo-żywieniową na terenie Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji w Podgrodziu.

1.JPG
2.JPG

Potem uczestnicy forum zobaczyli elementy ścieżki przyrodniczej zlokalizowanej w terenie leśnym Półwyspu Nowarpieńskiego.

3.JPG

W samo południe , już na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego „Świdwie” w Bolkowie odbyło się kilka wykładów m.in. na temat edukacyjnej roli obszarów NATURA 2000 na przykładzie Rezerwatu „Świdwie (Kazimierz Olszanowski – RDOŚ), znaczenia obszarów NATURA 2000 w gospodarce leśnej (Tomasz Fidorczuk – Nadleśnictwo Trzebież) oraz wykład Anne Müller – Koncepcja utworzenia szlaku konnego Lübeck – Szczecin.

4.JPG
5.JPG

Zaprezentowane wykłady wzbudziły ciekawą dyskusję przedstawicieli środowisk przygranicznych, organizatorów turystyki, edukacji ekologicznej i właścicieli ośrodków konnych. Zrodziła to pomysł łączenia szlaków turystycznych po obu stronach granicy, na co mocny akcent położył Winfried Zimmermann z zaprzyjaźnionego z Samą Ramą Klubu Rowerowego „Oderhaff” z Eggesin.

6.JPG

Wypracowane na Forum postulaty będą na pewno przyczynkiem do zorganizowania kolejnego spotkania animatorów turystyki w strefie przygranicznej.


(wgaw)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License