Wycieczka do grobów megalitycznych

W ramach współpracy przygranicznej 20 kwietnia 2013 r. polskie i niemieckie organizacje turystyczne spotkały się na rynku w Brüssow by wspólnie uczestniczyć w kolejnym wspólnym wędrowaniu, tym razem do grobów megalitycznych.

1.JPG
2.JPG
3.JPG

Po powitaniu i przedstawieniu programu przez organizatora, blisko stuosobowa grupa piechurów i rowerzystów udała się do pobliskiego XIII wiecznego kościoła pw. św. Zofii, Na progu świątyni przywitał nas miejscowy pastor Matthias Gienke, który pokrótce opowiedział historię parafii w Brüssow.

4.JPG
5.JPG
6.JPG
18.JPG

Potem zaproszono nas do środka gdzie przy akompaniamencie fletu naszej kolejnej przewodniczki Heidi Sawoy-Nowotny mogliśmy swobodnie zwiedzać świątynię.

6a.JPG
7.JPG
8.JPG
9.JPG
10.JPG
11.JPG

Kościół pochodzi z XIII wieku wybudowany z prostokątnych wczesnogotyckich kamieni polnych. Najstarsze formy architektoniczne zachowały się na wschodniej ścianie szczytowej, z zaślepionymi po 1945 roku trzema oknami.

Kościół w czasie wojny trzydziestoletniej został poważnie uszkodzony, odbudowany w latach 1702-1724. W 1705 wzniesiono wieżę, a barokowy ołtarz w kwietniu 1714 dostarczyła szczecińska stolarnia Rosenbergów.
W 1831 przeprowadzino renowację wysokiej na 43,5 metra wieży. Pięć lat później zabytkowy już ołtarz Rosenbergów trafił do muzeum w Prenzlau. W 1840 rozbudowano empory i wzmocniono je żelaznymi kotwicami.

W latach 1930 -1943 przeprowadzono kolejną renowacją kościoła, jego wygląd i wystrój zachował się do dzisiaj. Z Prenzlau sprowadzono z powrotem zabytkowy ołtarz. Na emporach pojawiły się malowidła naniesione przez profesora Thola z Berlina. Szczególnym nabytkiem są organy, które niedawno zostały kompletnie odrestaurowane (1200 piszczałek). Ich uroczyste święcenie odbędzie się 26 maja. Pastor Gienke serdecznie zaprasza na koncert.

Niektórzy z uczestników imprezy mieli okazję wejść na wieżę kościelną skąd fotografowali nie tylko dzwony ale też panoramę miasta.

Na dalszą część zwiedzania miasta udaliśmy się do pobliskiego muzeum. Tu z kolei pani Gloewe kustosz muzeum, prezentowała zbiory muzealne z okresu XVIII - XXI w. Można było również nabyć zeszyty historyczne i inne materiały związane z historią miasta. Muzeum mieści się w staroluterańskim kościele, odkupionym w 1947 roku przez miejscowego aptekarza.

Za sprawą pani kustosz udaliśmy się kilkaset metrów dalej do prywatnej galerii rzeźb w metalu znanego niemieckiego twórcy Volkmara Haase, niemieckiego artysty malarza i rzeźbiarza, przybyłego z Berlina do Bruessow w 2003 roku. Hasse tworzył swe dzieła do samej śmierci w sierniu 2012 roku. Jego rzeźby spotkać można nie tylko tutaj w przeuroczym parku otaczającym byłą letnią siedzibę feldmarszałka Mackensena, ale również w Gotyngii, Witten, Nuertingen, Bremerhaven, Hanowerze, Wolfsburgu, Duisburgu. W samym erlinie znajduje się około 40 dzieł. Ponadto jego prace zakupiło Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku i Wilhelm-Lehmbruck-Museum w Duisburgu.

Po wtajemniczeniu nas przez żonę rzeźbiarza w szczegóły wykupienia siedziby feldmarszałka na potrzeby galerii i zaproszeniu na wystawę w dniach 4-5 maja, nasza wycieczka idąc wzdłuż średniowiecznych murów miejskich wyszła poza granice miasta.

Po prawie trzy kilometrowej wędrówce dotarliśmy do Hammelstall. Tu krótka przerwa a następnie wejście na leśny wzgórek, na którym ulokowany był jeden z monumentalnych grobowców megalitycznych z epoki neolitu.

Historię budowania grobowców zaprezentował Michał przedstawiając ja w wersji dwujęzycznej, a po jej wysłuchaniu zrobiliśmy wspólne zdjęcie i udaliśmy się w kolejne miejsce z grobowcem o zupełnie innej budowie.

Budowle te związane się z okresem kultury pucharów lejkowych (4200–2800 p.n.e.) wywodzącej się z północnych terenów Europy Środkowej. Termin kultury pucharów lejkowych (TBK) wymyślony został przez Gustafa Kosinna i pochodzi od lejkowatego kształtu naczynia. Dalszy podział tego okresu zaproponowany został w 1932 roku przez polskiego archeologa Konrada Jażdżewskiego.

Typy pradolmenów zdefiniowane zostały przez Ernsta Sprockhoffa i następnie przejęte przez Ewalda Schuldta w jego publikacji na temat odkrycia 106 stanowisk megalitycznych w Meklemburgii Pomorzu Przednim. Pradolmen wywodzi się z samych początków okresu TBK w, którym zaczęły powstawać budowle megalityczne - czyli ok. 3500 p.n.e. (prawie 1000 lat starsze niż piramidy w Egipcie). Te neolityczne monumenty są wizytówką społeczeństwa neolitycznego. Ich powstanie i funkcja są znakiem rozpoznawczym rozwoju społecznego.

Najmniejsze pradolmeny znajdują się na duńskiej wyspie Seeland. Mozna przyjąć, że pradolmeny stanowiły wzór dla budowniczych, którzy wprowadzali krok za krokiem coraz lepsze i oczywiście większe rozwiązania. Dolmen z Hammelstall pochodzi z wczesnego okresu neolitu (około 3.000 p.n.e.).

Opuszczając wzgórze udaliśmy się nad pobliskie jezioro Rakowe (Krebstsee) gdzie wyznaczono dłuższy postój w trakcie którego rozpaliliśmy ognisko, upiekliśmy kiełbaski i inne wiktuały. Korzystaliśmy też ze sprzętu pływającego.

Rozegrano też kilka konkursów m.in. bieg z jajkiem, gdzie najlepiej wypadli: Jürgen Barth, Rozalia Olszewska, Winfried Zimmermann, z kolei w "przeciąganiu liny" rozegrano dwumecz pomiędzy Wanderfreunde "Haffküste" i PKC "Sama Rama", z którego zwycięsko wyszła policka ekipa. Odbył sie również turniej skakanki. Bezkonkurencyjną okazała się Rozalia Olszewska przed Jürgenem Barth i Ryśkiem Ziemniewiczem. Zwycięzcy konkursów otrzymali drobne upominki a wszyscy uczestnicy rajdu pamiątkowe znaczki i plakietki.

Zmagania sportowe praktycznie zakończyły program imprezy. Kończąc to turystyczne spotkanie Winfried Zimmermann zaprosił wszystkich na kolejne turystyczne spotkanie w okolicach Eggesin. Wiesław Gaweł dziękując w imieniu "Samej Ramy" przypomniał, że dobrze układająca się współpraca polsko-niemiecka w dziedzinie turystyki to przede wszystkim chęć poznawania kultury, zabytków i elementów krajobrazu po obu stronach granicy.

71.JPG
72.JPG

(wgaw)
(egaw)
(adalbert)
(micolski)
(nika)
(marekz)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License