Wyprawy do miejsc niezwyklych

Pod hasłem "Zur geheimnsvollen Grotte bei Althagen und Horst" czyli "Do tajemniczej groty w Brzózkach i Trzebieradzu" w sobotę 10 października 2015 r. odbyła się kolejna niemiecko-polska wędrówka brzegiem Zalewu Szczecińskiego. Umówiliśmy się w Warnołęce gdzie dojechaliśmy samochodami. Po przyjeździe blisko 50-cio osobowej grupy z Wanderfreunde Haffkuste e.V. z Eggesinu wyruszyliśmy do zabytkowego, XVIII wiecznego ryglowego kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej. Na ścianie czołowej widnieje również współczesne malowidło Chrystusa Ukrzyżowanego i nieco mniejszy obraz Patronki Kościoła. Wystroju dopełnia tabernakulum i sceny Drogi Krzyżowej. Wieża zwieńczona jest hełmem w kształcie ostrosłupa z kulą i krzyżem. Tu prezes "Samej Ramy" opowiedział nie tylko o samej świątyni, ale również przytoczył wspomnienia miejscowych osadników a związanych z jej obroną przed przedstawicielami Enklawy Polickiej.

1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG

Idąc wałem przeciwpowodziowym brzegiem Zalewu przy pięknej, słonecznej pogodzie podziwialiśmy nie tylko krajobraz ale również rzadkie a nawet egzotyczne rośliny bytujące właśnie na tym terenie jak m.in. słonolubny sit oraz trawę o srebrzystych, sztywnych liściach - wydmuchrzyca piaskowa, kocanki, turzycę piaskową czy niecierpek gruczołowaty.

5.JPG
6.JPG
7.JPG
8.JPG
9.JPG
10.JPG

Po przebyciu sześciu kilometrów dotarliśmy do Trzebieradza. Na polanie płonęło już ognisko przygotowane przez działaczy "Samej Ramy", a Bogusia zapraszała przybyłych do polowej kuchni z parującym żurkiem z wkładką. Z kolei w ognisku pieczono kiełbaski i inne wiktuały. Po posiłku i "rodzinnym zdjęciu" była kolejna atrakcja.

11.JPG
12.JPG
13.JPG
14.JPG
15.JPG
16.JPG
17.JPG
18.JPG

Otóż miejscowość ta słynie z tzw. "Willi Göringa". Dzięki uprzejmości inż. Konrada Szymanowskiego mogliśmy wejść na teren budowy by z bliska przyjrzeć się pracom rzeźbiarzy i sztukatorów pracujących przy wykończeniu elewacji zewnętrznych pałacu. Budowla została ufundowana przez cesarza Wilhelma II i zbudowana w stylu historyzmu z elementami neoklasycystycznymi. Usytuowano go w kierunku wschód-zachód z fasadą skierowaną na wody Zalewu Szczecińskiego. Pierwotne przeznaczenie pałacu to sanatorium dla zasłużonych oficerów niemieckiej marynarki wojennej. Później miał inne przeznaczenia. Po II wojnie św. przez wiele lat znany był jako ośrodek "Syrena". Obecnie jest remontowany, a jego piękno zobaczymy niebawem.

19.JPG
20.JPG
21.JPG

Pozostawiliśmy remontowany pałac i skrajem przypałacowego parku udaliśmy się do miejsca nazwanego grotą. Kiedyś zapewne była to grota bądź kapliczka (jak na jednym ze zdjęć), dziś pozostała jedynie ścianka (o wymiarach 350 cm długości i 150 cm wysokości). Grota została zbudowana z materiału optycznie przypominającego rafę koralową. Badający strukturę materiału naukowcy nie wypowiedzieli się jednoznacznie co do struktury budowy groty. W ściance groty znaleziono obok wspomnianego materiału elementy przypominające żużel, lawę wulkaniczną i inne. Pozostałości po parkowej grocie w/g niektórych osób posiadają moc leczniczą. Uzdrowieni, w 1999 roku, w podzięce za uzdrowienie chorej pozostawili na „ściance” figurkę Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Mieszkańcy Brzózek utrzymują, że ten niezwykły „kamień” ma moc leczniczą inni, że czuje się w tym miejscu niezwykłe siły nadprzyrodzone. Kilkanaście osób starało się z tego zabiegu skorzystać i stając plecami, z rozłożonymi ramionami i zamkniętymi oczyma starało się wchłaniać tajemniczą energię.

22.JPG
23.JPG
24.JPG
25.JPG

Po "zabiegu terapeutycznym" udaliśmy się na brzeg Zalewu by choć przez chwilę dotknąć lustra wody niesionej z Roztoki Odrzańskiej, po czym ruszyliśmy w drogę powrotną.

26.JPG
27.JPG
28.JPG
29.JPG
30.JPG
31.JPG

Idąc przez centrum wsi Brzózki na chwilę zatrzymaliśmy się w jej centrum, w miejscu gdzie jeszcze do połowy lat sześćdziesiątych ub. stulecia stał drewniany kościół, a dziś stoi Krzyż i kapliczka poświęcona Matce Boskiej.

32.JPG
33.JPG
34.JPG

Po kolejnych kilometrach pokonanej trasy byliśmy przy samochodach w Warnołęce. Jeszcze tylko podziękowania Przewodniczącego Winfrieda Zimmermanna członkom "Samej Ramy", prezentacja przez Jürgena Bartha gablot ze zbiorami numizmatycznymi i filatelistycznymi związanymi z bobrami i wycieczka dobiegła końca. Na pożegnanie każdy z uczestników otrzymał pamiątkową plakietkę i zaproszenie na kolejne imprezy krajoznawczo-turystyczne.

35.JPG
36.JPG
37.JPG
38.JPG
39.JPG

(wgaw)
(adalbert)
(anhel)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License