XLI Wycieczka Rowerem w Nieznane

W sobotni poranek 31 marca 2012 r. Police i okolice mogły się przekonać co oznacza ludowe porzekadło „W marcu, jak w garncu”. Obfity grad na przemian ze słońcem towarzyszyły wyruszającym cyklistom „Samej Ramy” na trasę 41 wędrówki „Rowerem w Nieznane”. W tej sytuacji nie można było liczyć na dużą frekwencję.Celem tej wycieczki było wzięcie udziału w spotkaniu rowerzystów z okazji obchodów 25-lecia Stoczniowego Klubu Turystyki Kolarskiej PTTK „Neptun”.

Trasa rajdu biegła do Głębokiego, a stamtąd przez Wołczkowo, Dobrą Szcz., Bartoszewo do Starego Leśna. Tu na terenie siedziby Koła Łowieckiego dyżurni „kucharze” podgrzewali na ognisku w wielkim kotle bigos myśliwski.

1.JPG

Zaproszono nas do budynku świetlicy gdzie Prezes „Neptuna” Kaziu Matuszak powitał zebranych i przedstawił krótką historię powstania klubu.

2.JPG
3.JPG
4.JPG
5.JPG

Otóż jak wynikało z jego wypowiedzi 15 grudnia 1986 r. z inicjatywy Adama Kazanieckiego zwołano zebranie Komisji Turystyki Kolarskiej Oddziału Zakładowego PTTK i sympatyków turystyki rowerowej, na którym powołano do życia Klub Turystyki Kolarskiej przy Oddziale Zakładowym PTTK Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. Założycielami Klubu byli: Adam Kazaniecki, Karol Góralski, Czesław Zaremba,Kazimierz Żak, Wojciech Burkiet, Henryk Szwarc, Edward Gałka, Zbigniew Bodnar, Zdzisław Kisiel. Pierwszym prezesem został Adam Kazaniecki /lata 1986-1997/. Klub skupiał wówczas kilkunastu zapaleńców pracujących w Stoczni, którzy pod opieką doświadczonego przodownika turystyki kolarskiej Karola Góralskiego i Adama Kazanieckiego organizowali pierwsze biwaki, wycieczki, obozy oraz festyny dla stoczniowców. 8 października 1987r na wniosek członków Klubu i za zgodą Dyrekcji Stoczni nadano nazwę Stoczniowy Klub Turystyki Kolarskiej „Warski”. Po przemianach społecznych w naszym kraju 20 października 1992r. na wniosek członków Klubu zmieniono nazwę na Stoczniowy Klub Turystyki Kolarskiej „NEPTUN”. Logo Klubu opracował Ryszard Podporski. W 1997r funkcję Prezesa Klubu przejął Leszek Łoch. 5 marca 2001 r. na Zjeździe Klubu wybrano nowego Prezesa Kazimierza Matuszaka, który funkcję tę pełni do dziś. Obecnie w Klubie zrzeszonych jest 36 członków, w tym 16 przodowników turystyki kolarskiej, dwóch przodowników turystyki pieszej, 1 instruktor turystyki i krajoznawstwa, 1 przewodnik woj. zachodniopomorskiego.

Po tej prezentacji grono zasłużonych działaczy „Neptuna” odznaczono turystycznymi odznaczeniami a przedstawiciele zaproszonych klubów ze Szczecina, Polic i Gorzowa Wielkopolskiego wręczyli okolicznościowe upominki.

7.jpg

Z kolei Prezes zaproponował wspólne „rodzinne zdjęcie” i zaprosił wszystkich na gorący bigos i kawę, przy której długo debatowano nad minionym okresem w dziejach klubu i planach na przyszłość.

6.JPG

Pożegnaliśmy cyklistów Neptuna i Stare Leśno udając się do Polic. Niestety aura tego dnia nie sprzyjała dalszej wędrówce, kilka razy sypnęła gradem i to dość obficie.


(mazi)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License