XV Rajd Szlakiem Pomników św. Jana Pawła II

W niedzielny poranek 23 października 2016 r. na os. Bukowym w Szczecinie rozpoczęliśmy XV Rajd Szlakiem Pomników św. Jana Pawła II. Po złożeniu wiązanki kwiatów i zapaleniu zniczy wysłuchaliśmy historii powstania pomnika i budowy kościoła pw. Chrystusa Dobrego Pasterza zaprezentowanej przez ks. Pawła Wiśniewskiego i ks. Wojciecha Zimnego - też cyklisty.

1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
5.JPG
6.JPG
7.JPG

Postać Papieża wykonana jest z brązu (odlew, rzeźba), podstawa (cokół) z betonu i czerwonego granitu. Wysokość pomnika wys. 400 cm (z postumentem 540 cm). Waga ok. 1,5 tony. Projekt i realizacja – prof. Czesław Dźwigaj. Wykonany został w 2007 r. z inicjatywy ks. proboszcza Andrzeja Pastuszaka, w dwudziestą rocznicę wizyty Ojca Świętego w Szczecinie.

8.JPG
9.JPG
10.JPG

Ks. Paweł zaprosił też do wnętrza świątyni, gdzie w ciekawy sposób opowiedział o znajdujących się tu relikwiach i ołtarzu głównym.

11.JPG
12.JPG
13.JPG
14.JPG
15.JPG
16.JPG

Po wyjściu z kościoła przedstawiciele Festiwalu "Tramp" - współorganizatora rajdu wręczyli pamiątkowy dyplom i bardzo praktyczny gadżet.

17.JPG
18.JPG
19.JPG

Potem pojechaliśmy na os. Słoneczne pod Sanktuarium MB Fatimskiej, gdzie ks. prałat Henryk Silko zaznajomił nas z faktami związanymi z sanktuarium, kościołem pw. Niepokalanego Serca NMP i figurą Papieża Jana Pawła II. Weszliśmy do Sanktuarium MB Fatimskiej na krótką modlitwę.

20.JPG
21.JPG

Chwilę później zapaliliśmy znicze pod pomnikiem naszego Papieża. Sam pomnik to figura wykonana z masy żywicznej posadowiona na cokole z betonu, a także kostki granitowej tzw. otoczaków. Jego wysokość ok. 200 cm, a z podstawą ok. 410 cm. Projekt i wykonanie to dzieło Teresy i Włodzimierza Sienkiewiczów (firma PPHU „Maria”). Figurę poświęcił i odsłonił, 25 czerwca 2005 r., ówczesny kustosz sanktuarium – ks. proboszcz Ireneusz Pastryk.

22.JPG
23.JPG

Dalej ścieżkami rowerowymi przejechaliśmy z Prawobrzeża do Centrum Szczecina. Na Jasnych Błoniach.

24.JPG
25.JPG
26.JPG
27.JPG
28.JPG

Pod najbardziej znanym pomnikiem papieskim w Szczecinie, upamiętniającym wizytę Jana Pawła II w tym miejscu 18 czerwca 1995 r. - dziełem prof. Czesława Dźwigaja zapaliliśmy kolejne znicze i zrobiliśmy kolejne zdjęcia.

29.JPG
30.JPG
31.JPG

Potem ruszyliśmy na Polanę Harcerską, gdzie przy pieczeniu kiełbasek i ognisku zorganizowanym przez SKR "Gryfus" z okazji Międzynarodowego Dnia Roweru . Tu praktycznie został zakończony XV Rajd szlakiem Pomników Papieża Jana Pawła II wręczeniem pamiątkowych znaczków.

32.JPG
33.JPG
34.JPG
35.JPG

Organizatorzy rajdu dziękują serdecznie za pomoc w urzeczywistnieniu tej imprezy Klubom Rowerowym "Jantarowe Szlaki" i "Gryfusowi", działaczom Festiwalu "Tramp" oraz Wydz. Oświaty UG Police.


(wgaw)
(ania)
(micolski)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License